سئوالات عمومی

بهترین راهکار برای کمتر رسوب گرفتن لوله های آبگرمکن چیست؟

خرید مدل مناسب(آیونایز) استفاده از آبگرمکن باشعله کم نصب رسوب گیر در مسیرآب سرد ورودی به آبگرمکن
سئوالات عمومی

هر چند وقت یک بار، رسوب زدایی لوله های آبگرمکن ضروری است؟

بستگی به میزان سختی(املاح و رسوب) آب منطقه دارد. برای آبگرمکن های پیلوت دار به طور متوسط هر دو سال یک بار برای آبگرمکن های آیونایز به طور متوسط هر چهار سال یک بار

<< < 1  [2]  3  4  5  6  7  > صفحه 2 از 7 >>