سئوالات عمومی

ستفاده از 2 شیر آب گرم به صورت همزمان، با آبگرمکن دیواری مقدور است؟

در مدل های با ظرفیت زیاد (18 لیتری) مقدور است، ولی توصیه می شود که از 2 شیر همزمان استفاده نشود.
سئوالات عمومی

مزیت آبگرمکن دیواری نسبت به آبگرمکن ایستاده چیست؟

آب گرم فوری آب گرم دائم مصرف کمتر گاز بدون دردسر سوراخ شدن مخزن اشغال کمترین فضا تولید آب گرم بهداشتی وبدون باکتری
نصب

ارتفاع لوله دودکش برای آبگرمکن ها حداقل چند متر باید باشد؟

3 متر در آبگرمکن های فن داراین محدودیت وجود ندارد.
نصب

قطر دودکش محل نصب برای آبگرمکن های مختلف چقدر باید باشد؟

در مدل های 8 و 10 لیتری قطر دودکش باید 10 سانتیمتر باشد. در سایر مدل ها (به غیراز مدل های فن دار) قطر دودکش باید 15 سانتیمتر باشد. عوامل دیگری مانندارتفاع می تواند بر کاهش قطر دودکش ...
نصب

فاصله محل نصب آبگرمکن تا دورترین شیر آب گرم، چند متر می تواند باشد؟

حداکثر بین 7 تا 10 متر که بستگی به عـــوامل متعــددی از قبیل مــدل آبگرمکن، دمای آب ورودی، کیفیت عــایق بندی لوله ها و ... دارد. فاصله هر چه کمتر باشدبهتر است.

<< < 1  2  [3]  4  5  6  7  > صفحه 3 از 7 >>