آیا آبگرمکن های بوتان دارای برچسب انرژی می باشند، در چه رده ای؟
  • بله
  • مدل های پیلوت دار دررده D
  • مدل های آیونایز در رده‍C
  • بالاترین رده در بین آبگرمکن های موجود در بازار ایران، متعلق به آبگرمکن های بوتان است.