کدام مدل ها برای استفاده در مغازه مناسب تر هستند؟
  • B3110 و B3108
  • این دو مدل با حجم آب دهی 8 لیتر و 10 لیتر در دقیقه، قابلیت تامین آب گرم یک شیر سرویس بهداشتی و دستشوئی را دارد و برای استفاده در مغازه مناسب می باشد.