75750120100919075152_B3112-Front.jpg

برای یک خانواده پرجمعیت کدام مدل بهتر است؟

     آبگرمکن های دیواری بوتان آب گرم را به طور دائم فراهم می کنند، بنابراین آب گرم به طور نامحدود تا زمانی که مورد نیاز است موجود است و تعداد افراد خانواده تاثیری در انتخاب ...
20100919075729_B3218i-Front.jpg

تمام مدل ها با فشار کم آب نیز روشن شده و کار میکنند؟

 همه مدل های آبگرمکن بوتان به جز مدل B3315ip
20100918063202_B3118-Photo-Clean.jpg

بزرگ ترین مدل آبگرمکن کدام است؟

  مدل های B3118، B3218i و B3318if بیش ترین میزان آب دهی را دارند و میزان خروج آب گرم در آنها حدود 18 لیتر در دقیقه می باشد.   استفاده از مدل های فوق (به جز مدل B3318if) مشروط ...
20100919075533_B3212i-Front.jpg

جدیدترین مدل آبگرمکن کدام است؟

  گروه مدل های آیونایز بدون شمعک دائم که شامل 7 مدل می باشند.    جدیدترین مدل در بین مدل های آیونایز نیز مدل فن دار می باشد.
20100919075152_B3112-Front.jpg

بهترین مدل آبگرمکن کدام است؟

    هر مدل برای شرایط خاصی طراحی شده است.     مدل مناسب با توجه به نیاز مشتری مشخص میشود.    انتخاب مدل مناسب آبگرمکن،بستگی به محل و شرایط ...

<< < 1  2  3  [4]  صفحه 4 از 4