مدل آیونایز فن دار چه ویژگی خاصی دارد؟

در محل های دارای محدودیت دودکش (قطر کم، ارتفاع کم، طول افقی زیاد و ...) می توان از این مدل استفاده کرد. بوتان اولین تولیدکننده این نوع آبگرمکن در ایران است.

منبع انرژی جرقه زن الکتریکی در آبگرمکن های آیونایز چیست؟

آداپتور و باتری، که درصورت وجود هر یک از این دو، دستگاه فعال خواهد شد.
20100918063825_B3212i.jpg

تفاوت آبگرمکن های آیونایز و پیلوت دار در چیست؟

    در آبگرمکن های پیلوت دار، شمعک آبگرمکن، دائم روشن است ولی در مدل های آیونایز، شمعک دائمی حذف شده و برای روشن شدن دستگاه از سیستم جرقه زن هوشمند استفاده می شود. ...