20100918063825_B3212i.jpg
تفاوت آبگرمکن های آیونایز و پیلوت دار در چیست؟
  •     در آبگرمکن های پیلوت دار، شمعک آبگرمکن، دائم روشن است ولی در مدل های آیونایز، شمعک دائمی حذف شده و برای روشن شدن دستگاه از سیستم جرقه زن هوشمند استفاده می شود.
  •     در مدل های آیونایزحدود 17% صرفه جویی در مصرف گاز صورت می پذیرد.
  •     آبگرمکن های آیونایزبوتان دارای بالاترین رده انرژی در بین تمام آبگرمکن های دیواری در ایران هستند.
  •     در مدل های آیونایز،لوله های مبدل آبگرمکن بسیار کمتر و دیرتر رسوب گرفته و عمر دستگاه طولانیتر و هزینه های نگهداری آن نیز کمتر است.:: محصولات مرتبط