مدل آیونایز فن دار چه ویژگی خاصی دارد؟
  • در محل های دارای محدودیت دودکش (قطر کم، ارتفاع کم، طول افقی زیاد و ...) می توان از این مدل استفاده کرد.
  • بوتان اولین تولیدکننده این نوع آبگرمکن در ایران است.

:: محصولات مرتبط