استفاده از یک آبگرمکن برای 2 طبقه مقدور است؟
خیر، توصیه نمی شود.