شرایط نصب همه مدل ها با هم یکسان است؟

خیر، نصب مدل های باظرفیت بیشتر با محدودیت های بیشتری همراه است.

نصب رایگان شامل چه مواردی می باشد؟

نصب دستگاه روی دیوار،نصب اتصالات مربوط به لوله کشی آب و شیلنگ گاز منزل و اتصال لوله های دودکش به مسیر دودکش منزل لوله کشی آب و گاز،بخشی از تاسیسات منزل مشتری است که لازم است از پیش آماده ...

<< < 1  [2]  صفحه 2 از 2