آیا این مدل مورد تایید اداره گاز و سازمان نظام مهندسی می باشد؟
  • بله
  • پکیج شوفاژدیواری بوتان تنها دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات وزارت مسکن، دارای نشان کیفیت اروپا CE برای تمام مدل ها و همچنین استاندارد تشویقی ایران می باشد.
  • مدارک ذکر شده از ملزومات تایید این مدل از پکیج‌های شوفاژدیواری می باشند.

:: محصولات مرتبط