آیا می توان از پکیج شوفاژدیواری بوتان در سیستم گرمایش از کف و فن کوئل استفاده کرد؟
  • بله
  • توصیه می‌شود در این موارد قبل از اقدام، از مشاوره رایگان شرکت استفاده نمایید.
  • در خصوص استفاده از فن‌کوئل انجام تنظیمات اولیه توسط سرویسکار مجاز ضرورت دارد