آیا فقط سرویسکاران بوتان مجاز به نصب رادیاتور هستند؟
هر لوله کش تاسیساتی می تواند این محصول را نصب نماید.